Microsoft partner of the year -Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance

Axdata Global fragt

Axdata Global fragt

Afspejler dine vares værdi de faktiske omkostninger?

Transporteres varerne sammen med flere forskellige varer er det normalt en udfordring at fordele transportomkostningerne. Løsningen vil fordele omkostningerne efter forskellige principper f.eks. vægt eller volume.

 

De indkøbte varer lagerføres med de faktiske kostpriser med transportomkostninger. Ved lange transporttider kan man modtage varen på et overdragelses lagersted og igen automatisk ved modtagelse på det endelige lagersted.

Løsningen indeholder 3 hovedområder

  • #1 Reel værdi på varebeholdning
    • Med løsningen undgår man omfattende arbejdsgang med kontering, omkostningsfordeling og lagerreguleringer hvis man Hvis man ønsker at værdien af varebeholdningen skal afspejle alle disse 4 ovenstående fakturaer.
  • #2 Omkostningsfordeling
    • Løsningen sørger for at man kan fordele omkostninger fra fragt, håndtering og told til en eller flere indkøbsordrer, så varernes værdi afspejler de faktiske omkostninger – hurtigt og enkelt. Fordelingen kan ske efter forskellige fordelingsnøgler f.eks. efter vægt eller volumen.
  • #3 Automatisk skift af lagersted fra overdragelse til modtagelse på lager
    • Når leverandøren overdrager varen – modtages den automatisk på transitlageret. Når varen er transporteret til det endelige lagersted flyttes varen automatisk til det endelige lager.

Dette kan illustreres med følgende eksempel

Varer bestilles i Brasilien og skal sendes til Norge. Varerne bliver fragtet med skib og man betaler for varerne når de er ombord på skibet. Efter f.eks. 40 dage ankommer varen til Norge og de placeres på det endelige lagersted. Når varen losses på skibet, overtager virksomheden ejendomsretten til godset og modtager i princippet varerne på lagerstedet ”skibs forsendelse”. Samtidig modtages en faktura, der fakturamodtages og betales. Når varen modtages på det endelige lagersted, skifter systemet lagersted til det endelige lagersted automatisk og beholder sin oprindelige lagerposteringer. Modulet sikre at lagerstedet ændres uden at man skal lave lagerflytninger.

Varen er nu betalt og efter et par dage kommer en faktura på fragt, en anden faktura på håndteringsomkostninger og en tredje på speditionsomkostninger. Hvis nu alle omkostninger kom på én faktura fra samme leverandør kunne man bruge tillæg, men det er i dette tilfælde fra 4 forskellige leverandører.

Hvis man i standard AX ønsker at værdien af varebeholdningen skal afspejle alle disse 4 fakturaer, vil man skulle på en omfattende arbejdsgang med kontering, omkostningsfordeling og lagerreguleringer for at sikre dette.

« I en verden hvor varer transporteres over store afstande betyder det økonomiske og logistikmæssige udfordringer. Varernes værdi er ikke bare den reelle kostpris, men der skal også tillægges fragt, håndterings- og toldomkostninger. Desuden sendes varerne sammen med varer fra forskellige indkøb og det er en udfordring at vedligeholde den faktiske kostpris for varerne.»

Axdata engineering gir deg full kontroll på detaljnivå

Er du interesserede i Axdatas Global fragt løsning?

Vi hjælper dig hurtig i gang med vores Globale fragt til Dynamics 365 Finance.
Dynamics 365

Dynamics 365

I et marked, der bliver stadig hårdere, med øget konkurrence og høje krav til effektivitet og nøjagtige data, er det vigtigt at have et forretningssystem, der håndterer udfordringer og kan følge markedsudviklingen. Microsoft Dynamics 365 samler ERP-, CRM- og BI-løsninger i en Cloud-løsning, der forenkler og forbedrer dine processer.