Microsoft partner of the year -Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance

Timesheet Extension

Dynamics 365 for Finance and Operations har udviklet sig til at være en ideel løsning som henvender sig til specialbyggede apps, som der igennem kan hjælper dig med at administrere specifikke forretningsfunktioner. Med Microsoft Dynamics 365 Project Timesheet kan brugere indsende og godkende tidsregistreringer fra forskellige enheder. Denne løsning demonstrerer timeseddelfunktionaliteten placeret i projektstyrings- og regnskabsområdet i Dynamics 365 for Finance and Operations, og forbedrer brugerens produktivitet og effektivitet samt muliggør effektiv indtastning og godkendelse af projekttidssedler

Baseret på feedback fra brugerne har vi forbedret standard timeseddelformularen i Projektstyrings- og regnskabsmodulet og tilføjet brugervenlig funktionalitet for at gøre løsningen endnu bedre. Med Axdata Dynamics 365 Timesheet Extension får du flere funktioner, der er relevante for timeregnskabet og får løsningen til at skabe mere værdi. Med disse funktioner får du en mere komplet og brugervenlig løsning, der giver dig bedre kontrol og skaber en enklere proces for timeseddelgennemgang. Dette har gjort timeseddeludvidelser til en af ​​vores mest populære tillægsløsninger.

Screenshot Axdata Timesheet Extension

Hvad får du med Axdata Timesheet Extension:

3 ekstra felt på timeseddelhoved

 

Axdata Timesheet Extension additional fields on Timesheet header

Samlede fakturerebare timer: Viser hvor mange timer med samlet beløb i timelistelinjer som vil blive faktureret. Definition af fakturerebare timer er defineret af linje egenskabslayoutet i standardprojektet.
Totale ikke-fakturerebare timer: Viser hvor mange timer med totaler i timelistelinjer som er ikke-fakturerebare timer.
Faktureringssats %: Viser i % hvor meget af arbejdet der er faktureret. Bemærk venligst at brug af funktionen Faktureringstimer vil påvirke denne beregning.

2 ekstra felter på tidslistelinjer

 

Axdata Timesheet extension - additional fields on Timesheet lines

I venteposition: Brugere og godkendere kan sætte tidslistelinjer i venteposition/bero fra fakturering under tidsprocessen. At sætte timer i bero signalerer, at brugerne/godkenderne ikke ønsker, at timerne skal faktureres endnu, og timer i venteposition vil ikke indgå i eventuelle fakturaforslag. Dette kan være nyttigt i scenarier, hvor kunder ønsker, at timer faktureres anderledes end standard faktureringsrutiner.

Aktivitet/Opgave resterende timer: Dette felt viser, hvor mange timer der er tilbage lige nu, baseret på et estimeret skøn. Feltet viser data på tværs af alle tidslister, hvilket betyder, at feltet altid vil vise timer igen baseret på brugernes seneste input. Det anvendte skøn kommer fra arbejdsnedbrydningsstrukturen (WBS) i projektet og feltindsats i timer. Hvis estimatet er opdateret i WBS, vil dette blive vist til brugerne.

En ny menu med alle kommentarer på linjeniveau

 

Axdata Timesheet Extension - New menu, All comments, on Line details

Sagsforbindelse: Dette felt forudsætter brugen af ​​integration mellem Dynamics 365 Customer Service og Dynamics 365 Finance and Operations. Hvis integrationen er aktiv, kan brugerne vælge, hvilken sag de har arbejdet på, fra rullemenuen. På baggrund af den valgte sag vil den eksterne kommentar blive opdateret med sagsnummer og referenceperson på sagen. Dette fremskynder dokumentationsprocessen, reducerer tid brugt på at optage timer og sikrer justering af kommentarer på tværs af brugere med kunder.

Automatisk kommentaroversættelse: Aktivering af denne funktion gør det muligt at oversætte teksten i det eksterne kommentarfelt på tidslistelinjen fra eksempelvis dansk til engelsk ved hjælp af google translate.

Ekstern kommentar: Viser eksterne kommentarer for alle dage (standard viser kun kommentarer pr. dag). Derudover kan der opstilles parametre pr. projekt, hvor ekstern kommentar er obligatorisk. Hvis denne parameter er slået til, vil brugeren ikke være i stand til at gemme timeseddellinjen, før der er skrevet en ekstern kommentar. Ydermere åbnes kommentarfelter for tekst afhængigt af de dage du har indtastet timer på, hvilket gør det nemmere for brugerne hurtigt at se hvilke felter du skal registrere data til (kommentarfelter uden timer er nedtonet).

Intern kommentar: Viser interne kommentarer for alle dage (standard viser kun kommentarer pr. dag). Derudover kan der opstilles parametre pr. projekt, hvortil intern kommentar er obligatorisk. Hvis denne parameter er aktiveret, vil brugeren ikke kunne gemme timeseddellinjen, før der er skrevet en intern kommentar. Ydermere åbnes kommentarfelter for tekst afhængigt af de dage du har indtastet timer på, hvilket gør det nemmere for brugerne hurtigt at se hvilke felter du skal registrere data til (kommentarfelter uden timer er nedtonet).

Fakturerebare timer: Giver brugeren mulighed for at differentiere hvor mange timer der skal faktureres i forhold til hvor mange timer der arbejdes. Dette er nyttigt, hvis du har aftalt et fast overslag til din kunde over, hvor mange timer du må fakturere. Hvis du ikke registrerer nogle timer i dette felt, er antallet af arbejdstimer (tidslistelinjen) det antal timer, der vil blive faktureret. Omkostninger pr. time vil altid blive plukket fra arbejdstimer, mens indkomst vil blive plukket fra dette felt, hvis data er registreret.

Vis fakturatekst: Dette giver brugeren mulighed for at se, hvordan registrerede oplysninger fra sagen og ekstern kommentar kommer til at se ud på fakturaen.

2 nye bokse under realiseret information

 

Ugentlig balance: Denne infoboks viser data, hvis timesaldoen er slået til/aktiveret.
Total timesaldo: Denne infoboks viser data, hvis timesaldoen er slået til/aktiveret.

Axdata Timesheet extension - Relevant information boxes

Sådan bruger du Axdata Timesheet Extension:

Se hvor nemt det er at bruge funktionaliteten i Axdata Timesheet Extension.

Priser per bruger per måned

Prisen er baseret på licenser til Microsoft Dynamics 365 og forbrug eks. implementering.

Enterprise bruger
Kr 35,00
Activity bruger
Kr 17,50
Team Member
Kr 12,50

Axdata tillægsløsninger

Baseret på vores kunders feedback har vi gennemført en række løsninger, der tilføre værdi til Microsoft standard Dynamics 365

Kontakt os

Hvis dette virker som en løsning, du kan se værdien i så tag endelig kontakt til os, så hjælper vi dig videre.