Moms rapportering til skattemyndighederne

Automatisk, nemt & hurtigt

Er du klar til at kunne indsende din momsrapport til skattemyndighederne i det rigtige format?

De norske skattemyndigheder er i fuld gang med at modernisere momsområdet. Arbejdet startede i 2019 og flere elementer implementeres fra 01. januar 2022.

Ny digital momsrapport skal leveres i XML format med SAF-T koder

I Norge gælder det per 01. januar 2022 at den nye digitale momsrapport skal være i XML-format baseret på SAF-T-kodelisten. Dette betyder flere felter end den nuværende samlede momsangivelse (30 mod 19). De norske skattemyndigheder har offentliggjort dokumentation, der beskriver XML-format og SAF-T-kodelisten. I den nye digitale momsrapport skal tab på fordringer, justering, tilbageførsel og kildeskat også indrapporteres.

Mapping af virksomhedens egne momskoder til SAF-T-kodelisten er en obligatorisk del af SAF-T-standarden, der var det lovbestemte format til eksport af regnskabs oplysninger, der er registreret pr. 1. januar 2020. Hvis du allerede har Axdata SAF-T integrationsløsning er du allerede godt på vej.

Selvom den nye momsangivelse er baseret på SAF-T-kodelisten, er den en uafhængig og selvstændig løsning. SAF-T-filen repræsenterer dog de bogførings oplysninger, der er grundlaget for momsrapportering, og det er derfor vigtigt at have styr på hvordan momsangivelsen og SAF-T-filen er relateret. For at kunne anvende Axdatas Momsrapporteringsløsning kræves det at man har Axdatas SAF-T integrations løsning i drift.

 

Rapportering via Dynamics365 Finance / Dynamics AX

Med de norske skattemyndigheders modernisering af momsområdet er der lagt op til at den fremtidige momsangivelse hovedsageligt skal indsendes via virksomhedernes økonomisystemer (Dynamics365 Finance / Dynamics AX). Direkte overførsel fra Dynamics365 Finance / Dynamics AX minimerer risikoen for forkert indtastning og er samtidig tidsbesparende for virksomheden. Axdatas Momsrapporteringsløsning giver dig stadigvæk mulighed for at foretage manuelle rettelser og konsolideringer inden indsendelse.

Har I implementeret SAF-T-funktionalitet?

SAF-T Regnskab (Financial) er et standardformat til udveksling af regnskabsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er udviklet i fællesskab af brancheorganisationer, systemleverandører og skatteforvaltningen efter en anbefaling fra OECD. Axdata SAF-T integrationsløsninger dækker ALLE Dynamics 365 Finance & Microsoft Dynamics AX versioner. læs mere her

Compello integrasjon til Dynamics 365

Priser:

Axdata moms rapportering til standard Microsoft Dynamics


Dynamics 3.0, Dynamics 4.0, AX2009, AX2012:

  • Modulpris: 5.000 Euro
  • Abonnement: 150 Euro / måned

 

Dynamics 365 Finance:

  • fra 300 Euro / måned

Salgs- og Købsrapport

Vi ved, at skatteforvaltningen også arbejder på at udvikle en såkaldt “Salgs- og Købsrapport” som er en periodisk rapport på transaktionsniveau (fakturaoplysninger). Forslaget kræver en ændring af den norske lovgivning, og et høringsudkast overvejes i øjeblikket af det norske finansministerium.

Kom i gang med Axdata moms rapportering allerede i dag

Kontakt os hvis du ønsker at vide mere om Axdata moms rapportering til Microsoft Dynamics 365 Finance & Microsoft Dynamics AX.