Et fremtidig look: AI og produktion

AI er kommet ind i fremstillingsindustrien, og i denne inspirerende e-bog fra Microsoft kan du læse rigtige historier fra fremstillingsindustrien. Den beskriver, hvordan virksomheder har omfavnet AI og skabt innovative processer, der øger effektiviteten og produktiviteten. Derudover kan di læse, hvordan organisationer udvikler færdigheder med AI, og hvordan dette bidrager til digital transformation. Alle i produktionsbranchen, der er nysgerrig efter AI, skal læse denne e-bog.

De første skridt mod AI

For at få succes med digital transformation er ændringer i organisationskulturen lige så vigtige som ændringer i teknologi. Medarbejdere skal trænes og motiveres til at bruge ny teknologi og bruge data som grundlag for beslutningstagning. På denne måde kan der oprettes smarte systemer, der for eksempel retter potentielle fejl, før de har mulighed for at udfolde sig. Det er gennem indsamling af kvalitetsdata og udvikling af teknologiske færdigheder, at man kan forbedre maskinlæring og til sidst opbygge reel AI.

 

“Everything is a system. People systems are the most dynamic and most rewarding”

 

Øget effektivitet, produktivitet og ydeevne er drømmescenariet for dem, der arbejder i fremstillingen. På den anden side er nedetid og forældet udstyr en bekymring for produktionsledere. I e-bogen fra Microsoft får du historier om, hvordan produktionsvirksomheder bruger data og teknologi til at skabe øget effektivitet, produktivitet og ydeevne i deres virksomheder samt for at forhindre driftsstop.

Selvom teknologi er en vigtig del af brugen af AI i erhvervslivet, er det menneskene bag det, der gør det muligt for virksomheder at opbygge AI som en konkurrencefordel. Bidragsydere, der tør at tænke anderledes for at finde nye og bedre måder at arbejde på, vil være værdifulde ressourcer for produktionsvirksomheder. Læs om hvordan enkeltindivider har bidraget til store forbedringer ved hjælp af små tiltag i deres produktionsvirksomheder.

AI gjør inntog i produksjonsbransjen

AI og arbejdsstyrken i produktionsbranchen

De seneste år inden for sensorteknologi og industriel AI har åbnet muligheden for, at robotter arbejder med mennesker og bliver inkluderet i produktionsmiljøet på en anden måde end før. Dette frigør medarbejderne fra gentagne opgaver og farlige arbejdssituationer, og de kan bruge deres tid til at arbejde på mere interessante udfordringer.

 

“The only thing I fear about AI is that people will fear AI”

 

E-bogen forklarer, hvordan automatiserede kontrolsystemer bidrager til øget effektivitet og bedre diagnosticering. AI kan hjælpe virksomheder med at forbedre store dele af produktionsmiljøet, men du vil altid nå et punkt, hvor du har brug for at løse komplekse og uforudsigelige problemer. Derefter vil det ikke længere være værd at have automatiserede processer, og folk vil være i stand til at overtage.

AI bringer også muligheder for at skabe spændende job inden for produktion. Det handler ikke om, at teknologi erstatter folk, men fungerer som en tilhænger af arbejdstagere. Så de kan få mere ud af arbejdsdagen og passe på tilfredsstillende arbejdsopgaver.

AI bringer med seg muligheter for å skape spennende jobber innen produksjon

Teknologi bidrager til ansvarlig innovation

Det er mennesket og ikke maskinen, der træffer de afgørende beslutninger. Industrierne og virksomhederne, der formår at bruge AI som et værktøj til smart beslutningstagning skaber vækst og udvikling. Men det skal også huskes, at vækst, der ses som et resultat af teknologiske fremskridt i fremstillingsindustrien, ikke er uden etiske udfordringer.

 

“In short, the people who design and deploy AI systems must be accountable for how their systems operate”

 

Hvordan man forholder sig til teknologiske fremskridt i henhold til sociale og miljømæssige spørgsmål er en spændende diskussion, der afspejles i e-bogen. Brug af AI i fremstillingsindustrien kan ikke komme på bekostning af privatlivets fred, sikkerhed og gennemsigtighed i systemerne. Virksomheder, der bruger avanceret teknologi, har et ansvar for at håndtere teknologien på en gennemsigtig og ansvarlig måde.

Hvordan man skal forholde seg til teknologiske fremskritt i henhold til samfunns- og miljøspørsmål er en spennende diskusjon

Vejen frem med AI

AI vil være en kritisk succesfaktor for produktionsvirksomheder til at udvikle den måde, de opererer på, skabe øget værdi for kunderne og skabe nye muligheder for deres ansatte. For at virksomheder kan udnytte AI på en passende måde, er det vigtigt, at organisationen omkring AI er på linje med, hvor virksomheden befinder sig i sin digitale transformationsrejse. I E-bogen kan du læse om “AI Maturity Model” udviklet af Microsoft og vise, hvilke fire faser virksomheder gennemgår for at udvikle teknologiske kapaciteter i takt med brugen af AI og blive en erfaren og moden bruger af teknologien.

 

“Mature organizations ask not just what can we do with AI but what should we do with AI. The organizations also infuse ethical perspectives into their experience creation process”

 

Organisationer, der ønsker at bruge AI, starter rejsen med en grundlæggende forståelse af, hvad AI er, og hvad den kan gøre for din virksomhed. På vejen frem går virksomheden i en tilgangsfase, hvor der investeres mere i implementeringen af AI på forskellige driftsniveauer.

Derefter bliver organisationer modigere og mere ambitiøse med brug af AI. Initiativer lanceres for at videreudvikle brugen af AI og øge virksomhedens konkurrenceevne. Gennem denne rejse bliver virksomheden en erfaren og moden bruger af AI. Erfarne organisationer udvikler gradvist deres egne færdigheder i AI og formår at bruge færdighederne til at udvikle flere AI-drevne initiativer på samme tid og opnå en højere udviklingshastighed og innovation.

Etterhvert som selskap øker ferdighetene sine med AI, vil det åpne for å skape innovative løsninger med teknologien

Industry 4.0 ændrer produktionsbranchen

Data har overtaget som en vigtig ressource i fremstillingsindustrien, og produktionsselskaber bliver nu i stigende grad digitale virksomheder. Microsoft eBook giver dig inspirerende skildringer af, hvordan virksomheder over hele verden har brugt AI til at fremskynde tempoet i udvikling og innovation.

Læs autentiske historier om, hvordan fremadrettede produktionsvirksomheder har udviklet færdigheder med AI og formået at øge effektiviteten, produktiviteten og sikkerheden i deres forretning. Udviklingen af teknologiske færdigheder i fremstillingsindustrien skaber en mulighed for vækst og vil skabe en mere bæredygtig og konkurrencedygtig industri.

Microsoft er en igangværende driver til at gøre avanceret teknologi som AI tilgængelig for alle. Dette gøres ved at oprette AI-drevne værktøjer designet til at støtte virksomheder gennem en digital transformation rejse. Ligesom digital transformation er en rejse, der adskiller sig fra organisation til organisation, er brugen af AI også en rejse, der skal tilpasses den enkelte virksomhed.

E-boken The Future Computed fra Microsoft

Læs e-bogen The Future Computed

Download e-bogen fra Microsoft til spændende og inspirerende læsning fra fremstillingsindustrien. Bogen er en god start på en tilgang til AI og har en realistisk præsentation af både fordele og ulemper, der følger med denne teknologi.

Læs mere om produktionsbranchen

Læs Trendrapporten for fremstillingsindustrien for 2019. Læs om efterforskningen af seks nye tendenser inden for fremstillingsindustrien, som vi mener kan være nyttige til videreudvikling i strømlineringsprocesser og for at øge hastigheden i forretningen.

Industrieksperter indenfor produktion

Axdata har flere års erfaring i fremstillingsindustrien og tilbyder en række produkter, der gør din virksomhed klar til at komme videre i en digital transformation. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at øge produktiviteten og ydeevnen i din produktion.