SureStep2_1

Microsoft SureStep

Microsoft Dynamics Sure Step Methodology er en omfattende projektstyringsværktøj, der beskriver de processer og handlinger, der er nødvendige for at implementere Microsoft Dynamics-produkter.

Implementering af en ny Microsoft Dynamics AX løsning eller blot en opgradering af en eksisterende løsning kan være forbundet med store omkostninger, og det er derfor vigtigt at projektet styres og gennemføres efter en fastlagt metode.

 

Microsoft har udviklet et metodeværktøj kaldet Microsoft Dynamics SureStep, som understøtter processen fra start til mål og som er baseret på ”best practices” fra deres mange partnere verden over og fra Microsoft.

 

Hos Axdata er det vores erfaring at det er med til at sikre vellykkede implementeringsprojekter, og vi gennemfører således alle projekter med afsæt i Microsoft SureStep metoden.

 

Dette sikrer bl.a. at vore fælles projekter afsluttes til den aftalte tid og økonomi.

SureStep1

 

Kontakt os for at høre mere om vores mange projekterfaringer ved brug af Microsoft SureStep eller læs mere om metoden ved at følge dette link