Experian

Med Axdatas Dynamics AX integration til Experian får du adgang til hele Norden. Brugerne kan direkte fra et Microsoft Dynamics AX skærmbillede søge efter erhvervsoplysninger ( regnskabs- og kreditoplysninger, kontaktoplysninger m.m. ) på mere end 6 mio. virksomheder i hele Norden hos Experian.

Global markedsleder indenfor kredit- og markedsinformation

Axdatas integrationsværktøj bygger på Experian´s KOB!Open. Brugerne kan direkte fra et Microsoft Dynamics AX skærmbillede søge efter erhvervsoplysninger (regnskabs- og kreditoplysninger m.m.) på en given virksomhed hos Experian. Efterfølgende har brugeren mulighed for at overføre data til kunde-, leverandør- eller CRM modulet på en enkel og rationel måde ved blot ét enkelt museklik.

Nyhed! nu også adgang til udenlandske data (årsregnskaber, kredit-ratings, betalingserfaringer….)

Axdata har udviklet følgende 3  integrationsløsninger til Experian:

 • KOB integration
 • Beef integration
 • Markedsovervågning

KOB integration

KOB integrationsløsning til Dynamics AX indeholder følgende funktionalitet:

 • Virksomhedssøgning (Adgang til RegnskabstalKreditvurderingerKreditmaksStamdata og meget mere for virksomheder i hele Norden)
 • Integration (Automatisk oprettelse i AX)
 • Datavask (Databerigelse med KOB nr.)
 • Datavask (Automatisk opdatering af data i AX)
 • Markedsovervågning (Mulighed for segmentering af markedet)

Det hele foregår indefra Dynamics AX


BeeF integration

Få automatiseret indberetningsproceduren til Experian – undgå derved administrative og tidskrævende manuelle rutiner.

Mere end 2.000 virksomheder rapporterer jævnligt deres betalingserfaringer med deres kunder ind til Experian. Rapporteringen er en gentagende og tidskrævende handling, der indeholder manuelle arbejdsrutiner.

Med løsningen kan man blandt andet se en virksomheds betalings mønster 2 år tilbage i tiden. F.eks. kan du se om – og hvor længe en virksomhed har overskredet betalingen af deres fakturaer. Og hvor store eller små beløb det drejer sig om. Desuden kan du se, i hvor høj grad virksomhedens betalingsmønster afviger fra gennemsnittet af danske virksomheder.


Markedsovervågning med Experian

Overvågning er tilpasset den enkelte virksomheds behov. Det vil sige, at virksomheden selv bestemmer hvilke ændringer Experian dagligt skal overvåge/kontrollere.

Experian overvåger op til 37 forskellige forhold, hvor varslingen foregår ved enten at en prompt i Microsoft Dynamics AX kommer op hver gang der sker en
ændring eller via e-mail.

Alt er automatiseret og de kunder / leverandører / emner virksomheden ønsker overvåget kontrollerer Experian hver eneste dag.

Virksomheder kan vælge at sætte modulet op til at varsle hvis risikogruppe ændres på nogle af kundernes kreditvurdering. Virksomheden er derved hele tiden på forkant og sikrer sig derved mod mulige tab.

Experian_logo.svg

Experian er verden største leverandør af data, analyse og statistiske modeller. Med høj kompetance og god erfaring, hjælper Experian virksomheder med målrettet markedsføring, automatisere beslutningsprosesser, styre kreditrisiko og forebygger svindel.

 

Med Experian understøtter du hele din kundeslivscyklus:

 

 • Find gode kunder til din forretning | Virksomhedssøgning og opslag
 • Vækst din forretning | Markedsudvælgelse
 • Beskyt din forretning | kreditvurdering, kreditmaks samt markedsovervågning

 

Axdata har siden 2002 haft et tæt samarbejde med Experian om udvikling af integration til Dynamics AX. Axdata tilbyder Experian integration til Dynamics AX igennem en lejemodel som betyder at du kan komme i gang med det samme fra DKK 2.250/mdr.

 

Ønsker du at høre mere om vores løsninger til Experian? Kontakt os for en uforpligtende snak.