Lifecicle Services

Lifecycle Services

Microsoft Lifecycle Services (LCS) leverer regelmæssigt opdaterede tjenester. Målet med LCS er at levere de rigtige oplysninger til rette tid til de rigtige personer og for at sikre en gentagelig forudsigelig succes med hver udrulning af en implementering, opdatering eller opgradering. LCS er tilgængelig for kunder og partnere som led i deres supportplaner.

Et overblik over værktøjskassen

Det overordnede formål med Microsoft Dynamics Lifecycle Services

Det overordnede formål med Microsoft Dynamics Lifecycle Services, er at hjælpe dig med at forbedre forudsigeligheden og kvaliteten af din virksomheds Dynamics AX implementering. Dette gøres ved at forenkle og standardisere implementeringsprocessen. Dertil kommer muligheden for proaktivt at overvåge systemet, for at optimere performance og reducere nedetid.

 

Lifecycle Services kører på Microsoft Azure, og er en service, som er beregnet på samarbejde mellem flere brugere. Hvad enten du er en del af virksomhedens interne AX team eller fungere som ekstern konsulent. Lifecycle Services er en cloud-service. Det vil i praksis sige, at den er tilgængeliglig via en webbrowser og skal derfor ikke skal installeres på noget af jeres eget hardware.

 

 • I kan designe, udvikle og drive jeres løsning
 • Nem tilgængelig support
 • Nye opdateringer med udvidet funktionalitet og nye services bliver løbende udviklet og frigivet
 • Muliggør nem og hurtig kommunikation og informationsdeling på tværs af AX-teamet
 • Hold fokus på dine projekter ved hjælp af Project Dashboard.

 

Hvornår benyttes de enkelte services?

Nedenstående oversigt viser hvor i livscyklussen de enkelte services er tiltænkt at blive anvendt:

 

Project Dashboard

Project Dashboard er et fælles arbejdsområde, hvorfra man kan oprette nye projekter, administrere brugere og roller, styre udfordringer og dele projektrelaterede dokumenter, som fx projektplaner og løsningsdesign.

Det er også fra Project Dashboard, man tilgår de forskellige services som Lifecycle Services omfatter.

 

LCS1

Business Process Modeler

Med Business Process Modeler (BPM) kan du udforske, hvorledes forretningsprocesser er understøttet af standard Dynamics AX. Forretningsprocesserne tager udgangspunkt i APQC Process Framework. APQC er en amerikansk industristandard, hvorpå Microsoft har valgt at basere Dynamics AX procesdokumentationen.

 

Via BPM kan du desuden se hvorledes en given proces kan udføres i Dynamics AX. Dette er dokumenteret via rutediagrammer, trinvis brugerguide og videosekvenser.

 

Du kan desuden ændre og tilføje nye processer samt rutediagrammer. Enten manuelt, som du kender det fra Visio, eller ved hjælp af Task Recorder+, hvor du ved optagelse af dine brugerhandlinger i Dynamics AX, kan danne et rutediagram og en trinvis brugerguide. Derudover optages der en videosekvens af hele processen.

 

Der kan efterfølgende udskrives procesdokumentation samt en Fit-Gap liste, som viser hvor der er foretaget ændringer i forhold til standardprocesserne.

 

 • Opret, se og ændre proceshierarki og flowdiagrammer.
 • Versionsstyring af procesmodel.
 • Optag procesdokumentation med TaskRecorder+ og få automatisk dannet flowcarts, video og procesbeskrivelse.
 • Automatisk procesdokumentation i Word.
 • Integration til Team Foundation Server.
 • Gå direkte til Dynamics AX funktionalitet via et klik i procesdiagrammet.

 

License Sizing Estimator

License Sizing Estimator er et værktøj, hvori du kan indtaste information om din virksomheds organisation. Du kan definere, hvilke opgaver en given brugerrolle kan udføre, samt hvilke brugerroller de enkelte brugere er tildelt. Ud fra denne information kan License Sizing Estimator beregne licensbehovet. Du bliver herefter oplyst om det nødvendige antal brugere fordelt på licenstyper.

 

 • Optimer sammensætning af brugerlicenser baseret på Dynamics AX standard brugerroller
 • Simulér licensmæssig effekt af ændringer til brugerroller
 • Beregning af nødvendigt antal brugerlicenser (CALs) per licenstype

Customization Analysis

Ved hjælp af Customization Analysis (CA) kan du gennemføre en automatisk analyse af programtilpasninger i Dynamics AX. CA validerer programtilpasningernes kvalitet, set i forhold til Microsoft’s Best Practice. Programkode, som ikke overholder kvalitetsstandarderne i Best Practice, vil efterfølgende fremgå af en analyserapport. En Dynamics AX udvikler kan ud fra denne rapport foretage de nødvendige udbedringer, så programkoden overholder Best Practice.

 

 • Benytter en Azure-baseret regelmaskine til at analysere programtilpasninger og identificere potentielle problemer angående Best Practrice, performance og opgraderingsvenlighed
 • Danner handlingsparate rapporter i Microsoft Excel og HTML
 • Rapporter kan importeres i Dynamics AX udviklingsmiljøet som to-do liste til Dynamics AX-udvikleren

Upgrade Analysis

Upgrade Analysis (UA) hjælper med planlægning af opgradering til Dynamics AX 2012 fra tidligere versioner (4.0 og 2009). UA foretager en analyse af jeres nuværende Dynamics AX-miljø og giver information, som hjælper til at estimere et opgraderingsprojekt.

 

 • Analyserer jeres nuværende Dynamics AX løsning for at estimere et kommende opgraderingsprojekt
 • Rapid Data Collector (RDC) værktøjet opsamler automatisk data, og anvendelsen af jeres nuværende Dynamics AX løsning
 • UA danner en rapport i Excel, som identificerer programkode og data der skal kigges nærmere på i forbindelse med en opgradering

Usage Profiler and Infrastructure Estimation

I kan benytte Usage Profiler til at estimere Hardware Sizing og krav til infrastruktur.

 

 • Simulér belastning fra brugere og batch-kørsler
 • Indtast data direkte, importer data fra BPM (Business Process Modeler) eller benyt Excel skabelon
 • Danner en detaljeret oversigt for brugsmønstre inklusive systemkonfiguration, transaktionsmængder og planlægning
 • Grafisk visualisering af spidsbelastninger
 • Om-planlægning af opgaver for at imødegå spidsbelastninger

System Diagnostics

System Diagnostics (SA) kan overvåge og vurdere Dynamics AX-miljøets tilstand ved at indsamle data fra AX-serveren, SQL-serveren og AX brugerne. Eventuelle problemer, fx dårlig performance hos en bruger, opsamles og fremgår efterfølgende af en rapport. Rapporten vil desuden angive links til eventuelle hotfixes og websider, hvor nyttig information til det identificerede problem er tilgængelig.

 

 • Overvåg og se helbredstilstanden for et eller flere Dynamics AX 2012-miljøer
 • Opsæt og log regler op imod data indsamlet fra jeres Dynamics AX 2012-miljøer
 • Danner rapporter med oplysninger om identificerede problemer og forslag til udbedring

Issue Search

Issue Search er en søgetjeneste, som søger på indrapporterede problemer og løsninger på disse. Formålet er at reducere både tid og indsats, i forbindelse med løsning af problemer i Dynamics AX. Søgetjenesten er tæt integreret til Microsofts interne problemdatabase og er således altid opdateret. Det er muligt at downloade fejlrettelser (hotfixes) direkte fra søgeresultatet.

 

 • Søger efter KB artikler (Knowledge Base), hotfixes, igangværende hotfixes og work-a-rounds til Dynamics AX 2012
 • Download hotfixes og se hvilke programlinjer hotfixer påvirker
 • Få notificeringer når et issue ændrer status, som fx når et hotfix er tilgængeligt

 

Eksempel på søgning i Issue Search:

LCS4

 

Support i skyen

Benyt den kundefokuserede supportfunktion. Til reproduktion af jeres problem oprettes automatisk et standard Dynamics AX-miljø, hvori man kan optage den fejlbehæftede proces. Microsofts supportmedarbejdere kan derved, hurtigere og mere sikkert, finde en løsning på problemet i samarbejde med jer.

 

 • Enkel rapportering af support issues.
 • Reproducér din fejlbehæftede konfiguration og proces i et automatisk oprettet VM
 • Nemt samarbejde med Microsoft i skyen om support issues

RapidStart

RapidStart gør det muligt – nemt – at konfigurere forretningsprocesser og moduler gennem en række intuitivt opbyggede spørgeskemaer. Spørgsmålene er relateret til forretningsprocesser, og på baggrund af svarene vil stamdata og parametre bliver udfyldt i Dynamics AX.

 

RapidStart bidrager til at reducere tiden der bruges på konfiguration og opsætning, og dermed får du mere tid til at fokusere på mere værdiskabende aktiviteter i projektet.

Microsoft Azure Deployment Portal

Denne portal gør det enkelt at oprette og idriftsætte Dynamics AX 2012 R3-miljøer, hostet som Windows Azure virtuelle maskiner. Konfiguration af miljøet foregår automatisk og omfatter AX 2012 R3-miljøer fra 1 server (fx sandkassemiljø) til i alt 12 servere (driftsmiljø for en dansk mellemstor virksomhed).

 

 • Enkel og automatisk konfiguration af forskellige miljøer inklusiv demo, udvikling/test og driftsmiljø på Azure
 • Mulighed for Disaster Recovery af Dynamics AX miljø ved brug af Azure

Lifecycle Services er den nye markedsstandard

Hos Axdata er vi ikke i tvivl om, at Lifecycle Services er den nye markedsstandard for implementeringsværktøjer til Dynamics AX.  Microsoft har allerede siden frigivelsen i september 2013, vist at de mener det alvorligt. Der er troligt blevet frigivet opdateringer hver måned. Som kunde skal du intet foretage dig ved opdateringer, ud over at forholde dig til de nye muligheder, opdateringerne medføre.

 

Det er tydeligt at mærke på Microsoft, at Lifecycle Services er et stort fokusområde. Faktisk ét af de 3 største fokusområder frem mod den næste hovedversion Dynamics AX7, som frigives næste år.

Så hvorfor ikke starte i dag, med at udforske Lifecycle Services?

Find dit Microsoft Customer ID og gå til https://lcs.dynamics.com/Logon/Index Lifecycle Services er gratis, men kræver et aktivt Dynamics AX opdateringsabonnement på din Dynamics AX løsning.

 

LifecycleServices

Vil du vide mere?

Kontakt en af vores medarbejdere for at høre mere om Microsofts Lifecycle Services

 

 • Anders Dalseide (Projektleder): anddal@axdata.com

 

 • Kurt Bertelsen (Løsningsarkitekt): kb@axdata.com