Gratis virksomhedsdata kan blive en dyr fornøjelse

Vi kunne fortælle i flere timer om, hvorfor gratis data ikke er den optimale løsning, hvis du vil være opdateret og have det korrekte overblik over kunder og markedet – men for at gøre det mere spiseligt, har vi har kogt det ned til fem hovedområder, som du kan læse mere om her.

Virksomhedsdata: Regnskaber og regnskabsdata

I 2014 blev det gratis at hente regnskaber på CVR. Inden da kostede regnskaber fra CVR 37 kr. pr. stk. i PDF-format og 15 kr.  pr. stk. hvis du skulle bruge regnskabet i XBRL-format. Erhvervsstyrelsen valgte at stille regnskaberne frit tilgængelige i håbet om, at flere og flere virksomheder vil finde, hente og bruge offentlig erhvervsrelevant data.

Det er et rigtig fint initiativ fra Erhvervsstyrelsen, men fakta er bare, jævnfør Bisnode, at du på CVR desværre kan finde fejlagtige regnskaber. Faktisk går 25 % af alle regnskaber, Bisnode får fra CVR, til manuel kontrol i deres datakvalitetscenter, hvoraf 3 % af regnskaberne slet ikke behandles, da de er for mangelfulde. Selv ikke Erhvervsstyrelsen har disse totalkontroller for regnskaber – det kan du læse meget mere om i årsregnskabsloven § 159 stk. 1.

 

Bisnode strukturerer alle regnskabsdata, så de kan vises på en let og forståelig måde i deres database, og de anvender dem desuden i deres kreditvurderingsmodeller. Sidst, men ikke mindst, gør de det let for deres kunder og brugere at sammenligne regnskaber historisk og på tværs af virksomheder, da formatet er ensartet og håndterbart.

 

Regnskabsdata i XBRL-format

Alle regnskabsdata er også gratis tilgængelig hos Erhvervsstyrelsen, hvilket kan give anledning til, at udvalgte nøglepersoner i nogle virksomheder måske vil tænke ”så arbejder vi da bare selv med data og integrerer dem i vores interne systemer” – og den tankegang er rigtig sund, men det er også en meget ressourcekrævende opgave. I Bisnode har de brugt langt mere end 2.000 mandetimer på at strukturere og bearbejde XBRL data, så det kan stilles til rådighed for deres kunder. Og det er endda en kontinuerlig proces, da der hele tiden sker ændringer på området, som skal tænkes ind i processer og dataopsætning.

 

Herudover håndterer de alle regnskaber, som slet ikke findes i XBRL, manuelt – fx færøske, filialer af udenlandske virksomheder osv.

 

Kreditdata er ikke gratis

Du kan finde rigtig mange informationer i regnskaberne, som kan bruges til at vurdere en virksomheds økonomiske situation, men når det kommer til kreditrating og kreditmax, er det ikke informationer, som er gratis tilgængelige. I Bisnode har de bygget deres egne kreditmodeller, som angiver en virksomheds evne til at overholde kortfristede betalingsforpligtelser. Samtidig beregner de altid et kreditmax på virksomheder, som er det beløb, de anbefaler, at hver enkelt leverandør max giver i løbende usikret kredit til den pågældende virksomhed.

 

Med kreditdata kan du forudse konkurser, og på den måde kan du mindske tab på debitorer.

 

Tele- og adressedata

Der findes rigtig mange forskellige opslagsværktøjer online, hvor du kan finde tele- og adressedata på virksomheder, men oftest henter de kun telefonnumre fra ét sted. Hos Bisnode indsamler de oplysninger om virksomhedernes telefonnumre og adresser fra forskellige teleoperatører, og de kvalitetssikrer data, så de er så ajourførte som overhovedet muligt. De ringer også selv ud til virksomheder og tjekker op på deres kontaktinfo, og her spørger de samtidig ind til virksomhedens ”bløde” kontaktpersoner. På den måde får de registreret virksomhedens øvrige kontaktpersoner, som fx IT, HR, salg, marketing osv. Deres salgsteam sørger også for at opdatere oplysninger på de virksomheder, de til daglig er i dialog med.

 

Generel datakvalitet

Datakvaliteten er måske den mest essentielle forskel mellem gratis data og det data, Bisnode stiller til rådighed. Bisnode opdaterer deres data dagligt – både via automatiske processer og manuelle tjek. Og de lagrer og opbevarer historiske data, så de altid kan se bagudrettet i ændringer osv. Fx kan du i deres database stadig finde alle lukkede og konkursramte virksomheder, og du kan se tidligere beslutningstagere på virksomhederne, hvilket ikke er muligt med gratis data.

 

Gratis data skal i mange tilfælde tages råt for usødet, og opdager du en fejl i data, kan du opleve, at der går utrolig lang tid, inden de rettes eller i værste tilfælde, bliver de det slet ikke. Bisnode arbejder derimod med datavedligehold som den vigtigste arbejdsopgave i deres datakvalitetscenter, hvor de hver dag gennemgår fejllister – data som opfanges i Bisnode automatiske flows, som kræver ekstra opmærksomhed.

 

LÆS MERE OM de DATAKILDER som Bisnode anvender

 • Bisnode opdaterer konkurser fra Statstidende hver eneste dag, hvor CVR er flere dage undervejs
 • Bisnode crawler revisorbemærkninger fra regnskabet og kategoriserer dem
 • Bisnode indtaster ejerdata på virksomheder, som ikke er forpligtet til at indrapportere til ejerregistret
 • Bisnode sikrer, at der ikke er dubletter i data, og at filialer ikke er gengangere af hovedselskabet
 • Bisnode er opmærksomme på, at valutatype stemmer overens med det afleverede regnskab

 

Bisnode følger med i lovgivningen og sikrer, at de altid arbejder i overensstemmelse med gældende regler og love.

 

Bruger du gratis virksomhedsdata?

Så får du her 7 tips til, hvad du skal være opmærksom på og overveje, når du arbejder med gratis data.

 

 1. Undersøg altid dataleverandøren grundigt – er det en virksomhed, du kan have tillid til?
 2. Hvordan indsamler den pågældende virksomhed deres data?
 3. Spørg altid efter en testfil, så du kan undersøge datakvaliteten. Lever den op til dine forventninger, og det virksomheden har lovet?
 4. Er data blevet behandlet, valideret og beriget eller blot indsamlet via forskellige hjemmesider? Spørg ind til processen.
 5. Kan virksomheden opsætte garantier ift. de kvalitetsmæssige forpligtelser?
 6. Spørg i dit netværk – er virksomheden kendt for høj kvalitet eller måske bare billige priser?
 7. Kan den virksomhed, som du køber data af, rådgive om brugen af data i henhold til lovgivningen?