Er dine lagerværdier og omkostnings-analyse valide?

FIFO eller Standard Kostpris? Vi siger ikke enten eller..... vi sige anvend begge dele på samme tid i din Microsoft Dynamics AX

Korrekt lagerværdi og omkostningsanalyse

Efter FIFO & Standard Kost princippet

 

Hvordan får man de mest korrekte lagerværdier og mulighed for at kunne analyser produktions-, indkøbs- og salgsomkostningerne?

 

Skal man vælge FIFO eller standard kost?

 

FIFO (First In First Out) eller faktisk kostpris er den mest anvendte lageropgørelsesmetode i de fleste ERP systemer. Anvender man FIFO lagerføres varen med den faktiske indkøbspris (eller produktions kostpris). Når varen trækkes ud af lageret (via salgsordre, lagertræk eller produktions vare forbrug) er kostprisen på forbruget den ældste enhedsomkostning først der endnu ikke er trukket.

 

Det er et meget fornuftigt princip og giver et godt billede af den faktiske lagerværdi. Men når man skal analysere indkøb, salg og ikke mindst produktionsomkostningerne fejler FIFO princippet.

 

Med standard kostpriser er det muligt at følge op på hvor dygtig man har været til at indkøbe og producere varerne. Det er også muligt at analyser dækningsbidragene og dækningsgraderne ud fra en fast kostpris.

 

Produktionsbudgettering: Ønsker man at budgetter næste års produktioner med de kommende kostpriser på varer og ressourcer med effektivitet fra de forudgående perioder bruger mange regneark til disse simuleringer.

LinkedIn_uge 43_2018_v2

Problemet opstår når man vil have det bedste fra begge verdener (FIFO og Standard Kostpris).  I de fleste ERP systemer kan man vælge at anvende FIFO eller standard kostpris til at opgøre lagerværdien. Med FIFO får man den korrekte lagerværdi og med Standard Kostpris får man mulighed for at foretage analyser af omkostningerne og dækningsbidragene.

 

Axdata har udviklet en løsning, der håndtere at man kan have lagerværdier efter FIFO princippet og samtidig foretage analyser med standard kostpriser som udgangspunkt for analyser og opfølgning af indkøb, produktion og salgsordrer. Desuden har vi udviklet en løsning, hvor man kan produktionsbudgetterer med kommende kostpriser og kombiner dem med de forrige års effektivitetsgrader. Når budgetterne er udarbejdet kan man så følge op periode for periode (måned) for de kommende produktioner.

 

Område Løsning
Indkøb Faktisk indkøbspriser i forhold til standard kostpriser
Produktion Effektivitetsopfølgning på timeniveau set over en længere eller kortere periode

Forbrug af materiale med faktiske og standard kostpriser

Produktionsbudgettering Sidste perioders timeforbrug og standard procestider i forhold til salgsbudgetterne
Salgsbudgettering Salgsbudgetter med Dækningsbidrag/Dækningsgrad i forhold til de kommende standard kostpriser
Salg Faktisk salgspriser i forhold til standard kostpriser

 

Løsningen kan med fordel kombineres med andre af Axdatas løsninger for eksempel global fragt, leveringsoversigt.

 

Løsningen kan implementeres i alle versioner af Dynamics Axapta, Dynamics AX eller Dynamics 365 Finance & Operation

 

Kontakt os for en uforpligtende snak omkring vores løsning og de udfordringer i står med.